article placeholder

Listerióza

Listerióza je infekční bakteriální onemocnění jehož původcem jsou listerie. Ty se vyskytují u zvířat nebo v půdě. Na člověka se přenáší přes kontaminované potraviny. Infekce se může objevit bez přáznaků. V příp...
article placeholder

Lipidy

Lipidy jsou tuky a látky tukům podobné. Jedná se o sloučeniny organické, které mají pro organismus zásadní význam. Patří mezi energeticky nejbohatší složky potravy a mají důležitou roli při vstřebávání vitamínů...
article placeholder

Leukocyt

Leukocyt je bílá krvinka. V těle se nachází několik různých druhů, které se liší funkcí, místem vzniku a dobou života. Funkce všech typů souvisejí s obranyschopností organismu. Pro určení celkového počtu se vyu...
article placeholder

Lecithin

Lecithin je fosfolipid, který je důležitý především pro stavbu buněčných membrán, patří mezi zdroje cholinu a někdy je součástí léčby demence....
article placeholder

Laryngitida

Laryngitida je zánět hrtanu, který může probíhat samostatně, častěji však jako součást zánětu horních cest dýchacích. Nejčastěji je virového původu. Mohou ji však způsobovat i bakterie či některé vnější vlivy j...
article placeholder

Kvadruparéza

Kvadruparéza je částečné ochrnutí všech čtyř končetin. Nejčastější příčinou jejího vzniku je poškození míchy v oblasti přechodu krčního a hrudního úseku....
article placeholder

Kretenismus

Kretenismus je druh onemocnění, které se objevuje jako důsledek snížené činnosti štítné žlázy v raném dětství. Mezi projevy patří narušení tělesného vývoje charakterizováno malým vzrůstem a zaostalostí duševníh...
article placeholder

Korsakův syndrom

Korsakův syndrom je stav, jež charakterizuje těžká porucha paměti a neschopnost si zapamatovat především nové údaje. Postižený jedinec bývá dezorientovaný a zapomenuté údaje nahrazuje smyšlenými. Syndrom se obj...
article placeholder

Komoce

Komoce je náhlá porucha funkcí mozku, kterou vyvolává úraz. Bývá provázena bezvědomím, jež trvá různě dlouhou dobu. Obvykle pak následuje bolest hlavy, nevolnost a zvracení. Postižení si nevzpomene na události,...
article placeholder

Kolagen

Kolagen je vláknitá bílkovina, která tvoří základ pojivových tkání, jež se nacházejí ve vazivu, chrupavkách a kostech. V organismu se ho nachází velké množství. Nachází se také v kůži a ve vlasech a velkou měro...
article placeholder

Keratin

Keratin je vláknitá bílkovina, která se nachází v lidském těle, především v kůži, nehtech a vlasech. U zvířat se nachází také v rozích. Množství se v buňkách pokožky zvyšuje během procesu rohovatění....
article placeholder

Katarakta

Katarakta je šedý zákal. Jedná se o onemocnění čočky oka, při kterém se ztrácí její průzračnost, díky čemuž se postupně zhoršuje zrak. Dělí se podle různých kritérií. Mezi časté příčiny jejího výskytu patří poš...
article placeholder

Kasein

Kasein je bílkovina, která se nachází v sýru. Obsahuje velké množství fosforu....
article placeholder

Kardiostimulace

Kardiostimulace je metoda, při které se do srdce uměle přivádějí elektrické podněty. Ty určují jeho rytmus. Tato metoda se často používá pro léčbu srdečních arytmií, při kterých by mohlo dojít k opakovanému zpo...
article placeholder

Jod

Jod je prvek, který se nachází v lidském těle a je nezbytný pro správnou činnost štítné žlázy. Nalezneme jej v jejích hormonech. Mezi dobré zdroje patří mořské plody. Pokud je tohoto prvku v těle nedostatek, do...
article placeholder

Insomnie

Insomnie je nespavost. Tento stav ovlivňuje celá řada faktorů – změna prostředí, neurózy stres, onemocnění, která ruší spánek. Mezi projevy patří poruchy usínání nebo časté probouzení. U starších osobo nebo u l...
article placeholder

Imunosupresivní léčba

Imunosupresivní léčba je léčba, která potlačuje nežádoucí imunitní reakce. Nejčastěji je využívána u autoimunitních onemocnění nebo po transplantaci. Během léčebného procesu se využívají některé druhy kortikoid...
article placeholder

Impetigo

Impetigo je hnisavé kožní onemocnění, které způsobují bakterie. Nejčastěji se objevuje u malých dětí a mezi hlavní projevy patří tvorba hnisavých puchýřků, které se objevují především v oblasti obličeje....
article placeholder

Ileus

Ileus je střevní neprůchodnost. Jedná se o závažný břišní stav, který má mnoho příčin. Může se jednat o neprůchodnost mechanickou, cévní nebo funkční. Může být způsoben i některými léky či pooperačními stavy. ...
article placeholder

Chrupavka

Chrupavka je pojivová tkáň, která je se nachází v některých orgánech (nos, boltce uší, průdušnice, hrtan). Také ji nalezneme na povrchu kloubních ploch kostí Tato tkáň se velmi těžce obnovuje. Její poškození je...
article placeholder

Chromozom

Chromozom je vláknitá struktura buněčného jádra, ve které je v podobě DNA uložena dědičná informace a to ve formě genů....
article placeholder

Hypoxemie

Hypoxemie je nedostatek kyslíku v krvi, který vzniká jako následek závažného onemocnění dýchací soustavy (astma, silný zápal plic) nebo otokem plic či onemocnění srdce. Může se však objevit i při dýchání vzduch...
article placeholder

Hyperplazie

Hyperplazie je zvětšení orgánu, které se objevuje jako následek vyššího počtu buněk, jež se v daném orgánu objevují. Objevuje se pouze v orgánech, jejichž buňky mají schopnost množení. V některých případech se ...
article placeholder

Hyperglykemie

Hyperglykemie je vysoká hladina cukru v krvi. Mezi její nejčastější příčiny patří cukrovka. Při nedostatku inzulínu nejsou buňky schopné zpracovat glukózu a využít ji jako potřebný zdroj energie....
article placeholder

HPV

HPV je virus, jehož různé druhy (je jich asi 60 druhů) mají podíl na výskytu bradavic, kondylomat a rakoviny děložního hrdla. Řadí se mezi lidské papillomaviry a vyskytuje se na kůži či sliznici. Mezi nejčastěj...
article placeholder

Holterovo monitorování

Holterovo monitorování je způsob sledování EKG záznamu pacienta v průběhu 24 hodin při jeho běžných denních činnostech. Pro sledování se využívá přístroj s 1-2 elektrodami, které se umísťují na tělo pacienta. L...
article placeholder

Hippoterapie

Hippoterapie je druh léčebné rehabilitace, jež využívá jízdu na koni. Nejčastěji se využívá při fyzioterapii neurologických obtíží, mezi něž patří dětská mozková obrna nebo roztroušená skleróza. Mezi další obla...
article placeholder

Hexavakcína

Hexavakcína je druh vakcíny, která umožňuje očkování proti šesti různým chorobám naráz. Díky této vakcíně se snižuje počet očkování a současně se snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků, které se při očkování ...
article placeholder

Herpangína

Herpangína je virové onemocnění, které se vyskytuje u dětí a mezi nejčastější příznaky patří puchýřky a afty, jež se vyskytují na sliznici dutiny ústní a hltanu. Toto onemocnění nezpůsobují herpetické viry....
article placeholder

Hemolýza

Hemolýza je rozpad či předčasný zánik červených krvinek, jehož následkem je nižší koncentrace hemoglobinu, který je obsažen v krvi. Krevní barvivo, které se uvolňuje z hemoglobinu, se mění na bilirubin, což je ...
article placeholder

Hemofilie

Hemofilie je vrozené onemocnění, jež se projevuje zvýšenou krvácivostí a poruchou zástavy masivnějších druhů krvácení. Také se objevují větší hematomy či krvácení do kloubů nebo jiných orgánů, následné je pak p...
article placeholder

Hemeralopie

Hemeralopie je porucha vidění, jež se projevuje při sníženém osvětlení. Objevuje se v důsledku nedostatku vitamínu A, jež je nezbytně nutný pro činnost buněk sítnice oka....
article placeholder

Glaukom (zelený zákal)

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, jehož charakteristickým znakem je zvýšený nitrooční tlak a následné změny vnitřních částí oka s poškozením zrakového nervu. Tyto faktory vedou k poruchám vidění. Objevuje s...
article placeholder

Gestageny (progestiny)

Gestageny (progestiny) jsou skupina ženských pohlavních hormonů. Do této skupiny řadíme také progesteron. Ve větším množství se vytvářejí ve vaječnících, konkrétně pak ve žlutém tělísku a to ve druhé polovině m...
article placeholder

Gerontologie

Gerontologie je vědní obor, který se zabývá studiem změn v lidském organismu, jež nastávají s přibývajícím věkem. Patří do něj zkoumání nejen zdravotních, ale také psychologických a sociálních důsledků procesu ...
article placeholder

Gastrostomie

Gastrostomie je chirurgické vyústění žaludku přes stěnu břicha. Přistupuje se k němu v případě těžké neprůchodnosti jícnu. Umožňuje podávání výživy přímo do žaludku....
article placeholder

Gastroskopie

Gastroskopie je vyšetření žaludku, jícnu a dvanáctníku, které se provádí endoskopickým způsobem. Do žaludku se, přes ústní dutinu, zavede gastroskop, díky kterému dojde k prohlídce žaludku. V případě potřeby se...
article placeholder

Gastrin

Gastrin je jeden z hormonů, který se vytváří v zažívací soustavě. Podporuje vylučování žaludeční šťávy. Pokud se objeví jeho nadměrná produkce, kterou může způsobit například nádor slinivky, dochází k tvorbě ža...
article placeholder

Gamaglobuliny

Gamaglobuliny jsou skupina bílkovin krve, do které spadá i většina protilátek, jejichž důležitým úkolem je ochrana organismu proti infekcím. Vyskytují se také v lékové injekční podobě. Díky jejich podávání doch...
article placeholder

Fototerapie

Fototerapie je léčba světlem. Někdy bývá užívána v dětském lékařství pro léčbu novorozenecké žloutenky. Také se s ní můžeme setkat v lékařství kožním. Aplikuje se například při léčbě lupenky....
article placeholder

Fotosenzitivita

Fotosenzitivita je zvýšená citlivost kůže na na sluneční záření. Způsobují ji některé látky, jež se mohou dostat na její vnější povrch nebo při používání. Patří mezi ně dehet či produkty některých rostlin...
article placeholder

Estrogeny

Estrogeny jsou ženské pohlavní orgány, které se tvoří především ve vaječnících. Hladina v těle během života kolísá a to i v závislosti na menstruačním cyklu. V pubertě ovlivňují růst a vývoj pohlavních orgánů a...
article placeholder

Erytrocyt

Erytrocyt je červená krvinka. Je bez jádra a obsahuje hemoglobin, což je červené krevní barvivo. Jeho hlavním úkolem je přenášet kyslík. Erytrocyty vznikají a vyvíjejí se v kostní dřeni. Staré či poškozené buňk...
article placeholder

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná terapeutická metoda založená na vykonávání práce přiměřené zdravotním obtížím. Díky této metodě dochází ke zlepšení fyzického i psychického stavu nemocného. Díky tomuto způsobu dochází k ...
article placeholder

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je porucha erekce, která znemožňuje pohlavní akt. Způsobují ji psychogenní poruchy nervů či cév, ale mezi příčiny patří také hormonální poruchy. Mezi další faktory, které mají na její vznik ...
article placeholder

Epilepsie

Epilepsie je skupina poruch v mozku, která se projevuje opakujícími se záchvaty. Mezi časté projevy patří poruchy vědomí a vnímání nebo křeče. Velký záchvat – grand mal se projevuje náhlým bezvědomím, křečemi, ...
article placeholder

Epidermis

Epidermis je vrchní vrstva kůže, jejíž charakter je ochranný. Vytváří ji epitel, který se skládá z pěti vrstev. Vrchní vrstva rohovatí a společně s výměšky kožních žláz má ochranný charakter a to jak před vlivy...
article placeholder

Enzym

Enzym je druh bílkoviny, jejíž schopností je v malém množství urychlovat průběh některých biochemických reakcí či dějů. V organismu nalezneme enzymů celou řadu, mají podíl na metabolismu, podporují trávení, srá...
article placeholder

Enteroviry

Enteroviry jsou skupina virů, které způsobují různé druhy onemocnění, převážně postihujících nervový systém či srdce. Nejčastější způsob přenosu je z člověka na člověka. Mohou se však přenášet i přes kontaminov...
article placeholder

Enterokoky

Enterokoky jsou skupina bakterií, které způsobují záněty močových cest. Velmi často bývají rezistentní na běžně používané antibiotické přípravky....
article placeholder

Endoskopie

Endoskopie je lékařská metoda, která umožňuje prohlížení tělních dutin či dutých orgánů pomocí endoskopu, který se zavádí přirozenými tělními otvory či otvory uměle připravenými (laparoskopie). Využívání této v...
article placeholder

Endokrinologie

Endokrinologie je lékařský obor, který se zabývá žlázami s vnitřní sekrecí a jejich produkty (hormony). Součástí je i diagnóza a léčba případných poruch....
article placeholder

Elektrokardiografie

Elektrokardiografie je základní vyšetřovací metoda, která se provádí v kardiologii, při vyšetření srdce. Díky ní lze zjistit poruchy rytmu srdce, ischemické změny, včetně infarktu. Vyšetření probíhá pomocí elek...
article placeholder

Echokardiografie

Echokardiografie je ultrazvukové vyšetření, které se provádí u srdce. Díky němu lze zjistit velikost srdce, přítomnost tekutiny v osrdečníkové dutině. Používá se pro posouzení funkcí srdce. Tento způsob vyšetře...
article placeholder

Dyssomnie

Dyssomnie je porucha spánku, která je spojená s nespavostí a se zvýšenou spavostí v průběhu dne. Je spojena s celou řadou insomnií – narkolepsie, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetinami nebo syn...
article placeholder

Dyspnoe

Dyspnoe je porucha dušnosti. Jedná se o pocitn edostatku vzduchu jehož provází zvýšená dechová snaha. Příčin může být celá řada. Mohou to být plicní choroby, choroby srdce či poruchy látkové výměny. Někdy se mů...
article placeholder

Dysmenorea

Dysmenorea je bolestivá menstruace, která je spojena s celou řadou obtíží. Někdy se objevuje již při první menstruaci. V některých případech až později. Příčiny mohou být funkční, ty jsou spojené s nervovou ner...
article placeholder

Dyslalie

Dyslalie je porucha řeči, která se týká artikulace nebo vypouštění některých hlásek. Dochází při ní k chybné výslovnosti hlásek nebo k záměně za hlásky jiné....
article placeholder

Dysfonie

Dysfonie je porucha hlasu, která se projevuje chrapotem. Mezi hlavní příčiny patří přepínání hlasivek, mutace, laryngitida. Může se však objevit i jako následek psychických obtíží....
article placeholder

Dysfázie

Dysfázie je porucha tvorby a porozumění řeči jako následek poruchy funkcí mozku....
article placeholder

Dysenterie

Dysenterie (úplavice) je infekční onemocnění střev, mezi jehož projevy patří teplota, střevní obtíže provázené bolestivým nucením na stolici, v níž se může objevovat krev. Jedná se o onemocnění vysoce nakažlivé...
article placeholder

Dysartie

Dysartie je porucha řeči, při které dochází k poruše výslovnosti, jejíž příčiny jsou nervového původu. Slova i následný obsah řeči dávají smysl....
article placeholder

Dumping syndrom

Dumping syndrom je komplikace, která se může objevit po operaci (resekci) žaludku z důvodu peptických vředů. Objevuje se krátce po konzumaci jídla a mezi nejčastější projevy patří zažívací obtíže a výrazná slab...
article placeholder

Downův syndrom

Downův syndrom je vrozená choroba týkající se počtu chromozomů. Některé jeho rysy jsou patrné již na první pohled. Jedná se především o šikmé postavení očí. Bývá opožděn i celkový vývoj a to jak fyzický, tak i ...
article placeholder

Dna

Dna je kloubní onemocnění, které způsobují poruchy metabolismu a vylučování kyseliny močové, jež vzniká především jako konečný produkt při odbourávání nukleových kyselin. Kyselina močová se ukládá v podobě drob...
article placeholder

Diuretika

Diuretika jsou léky, které zvyšují tvorbu moči a její následné vylučování. Jsou využívány i při léčbě vysokého krevního tlaku a pro odvodňování organismu při otocích, které se objevují během srdečního selhání, ...
article placeholder

Distorze

Distorze je podvrknutí kloubu. Patří mezi nejčastější poranění, která vznikají prudkým a náhlým pohybem v kloubu. Kostí část nebývá poraněna, jedná se především o poranění měkkého klobu (kloubní pouzdro a vazy)...
article placeholder

Diatermie

Diatermie je léčebný postup, který využívá vysokofrekvenční proud, jež při průchodu tělem způsobuje vznik tepla. Díky tomu dochází k lepšímu prokrvení dané oblasti a zlepšení jejich funkcí. Této léčebné metody ...
article placeholder

Diabetická noha

Diabetická noha je syndrom, který zahrnuje závažné porušení tkání nohy. Objevuje se u lidí s cukrovkou a vzniká na podkladě nedostatečného cévního zásobení. Jako následek se mohou objevovat hluboké vředy, ale m...
article placeholder

Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je postižení nervů při výskytu cukrovky. Příznaky se liší a to v závislosti na postižených oblastech nervové soustavy. Patří mezi ně poruchy citlivosti a hybnosti nebo poruchy vegetativníc...
article placeholder

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) je označení, které zahrnuje celou skupinu neurologických onemocnění u dětí. Objevuje se jako následek poškození mozku během těhotenství, během porodu nebo krátce po porodu. Příčin můž...
article placeholder

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie je medicínský obor, který se zabývá chorobami kožními a pohlavními....
article placeholder

Dermatomykóza

Dermatomykóza je infekční onemocnění projevující se na kůži a jejích derivátech, především vlasech a nehtech. Toto onemocnění vyvolávají houby....
article placeholder

Dermatitida

Dermatitida je obecné označení pro zánětlivé onemocnění, které se objevuje na kůži. Do této skupiny zdravotních obtíží řadíme různé druhy ekzémů nebo choroby, které vyvolávají zevní vlivy. Patří mezi ně napříkl...
article placeholder

Depigmentace

Depigmentace je proces, při kterém dochází ke ztrátě pigmentu, který se nachází ve vrstvě kůže. Projevuje se jako bíle zbarvená kůže. Může se jednat o depigmentaci vrozenou (albinismus) či získanou. Tak se obje...
article placeholder

Demineralizace

Demineralizace je proces, při kterém dochází ke ztrátě minerálů z tvrdých tělních tkání. Patří mezi ně především kosti a zuby. U zubů se projevuje tvorbou kazů, u kostí pak větší náchylnosti k jejich lomivosti....
article placeholder

Dekompresní nemoc

Dekompresní nemoc je chorobný stav, který vzniká při náhlém poklesu tlaku, ve kterém se organismus vyskytuje, především při rychlém návratu k tlaku normálnímu a to z prostředí, kde je tlak zvýšený. Objevuje se ...
article placeholder

Dehydratace

Dehydratace je proces, při kterém dochází ke ztrátě a nedostatku vody v organismu. Objevuje se při ztrátách tekutin způsobených nadměrným průjmem či zvracením, pocením a díky nedostatečnému přísunu tekutin. Mez...
article placeholder

Degenerace

Degenerace je proces, při kterém dochází k úbytku až ztrátě specializovaných buněk, tkání nebo orgánů. Je to výsledek působení celé řady faktorů. Patří mezi ně nemoc, porucha prokrvení či procesy stárnutí. Orgá...
article placeholder

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření je druh vyšetření lidských buněk, které slouží ke zjišťování stavu orgánů či soustav, z nichž byly buňky odebrány. Nejčastěji se používá pro vyšetření v gynekologii nebo v oblasti plicního...
article placeholder

Cystoskopie

Cystoskopie je endoskopické vyšetření. Umožňuje lékaři prohlédnout si vnitřek močových cest. Přístroj, který se pro tento typ vyšetření používá, se zavádí přes močovou trubici do močového měchýře. Tento způsob ...
article placeholder

Cystitida

Cystitida je zánět močového měchýře, který bývá součástí zánětu močových cest. Většinou tento zánět způsobují bakterie. Mezi jeho nejčastější projevy patří bolestivé nucení na močení, pálení a řezavý pocit běhe...
article placeholder

Cysta

Cysta je patologická dutina, která má vlastní výstelku. Bývá vyplněna tekutinou nebo hmotou tužšího rázu. Nejčastější příčinou jejího vzniku bývá zadržení obsahu, který se má vyloučit, nadměrně může růst daná ž...
article placeholder

Cyanóza

Cyanóza je namodralé zbarvení kůže, které se objevuje jako následek nedostatečného okysličení krve. Velmi často je to jeden z příznaků dalších, závažnějších zdravotních obtíží, nejčastěji plic či srdce....
article placeholder

Crush syndrome

Crush syndrome je těžký stav, který vzniká při rozsáhlém rozdrcení kosterního svalstva, například jako následek zavalení. Hrozí při něm šok, selhání ledvin či další závažné poškození dalších orgánů...
article placeholder

Civilizační nemoc

Civilizační nemoc je onemocnění, jehož vznik podmiňuje nejen civilizace, ale také způsob života jedince. Vliv na její vznik má i životní prostředí. Mezi nejběžnější příklady patří choroby srdce či cév. Ty bývaj...
article placeholder

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda je postižení určité části mozkové tkáně, jež způsobují poruchy cév, především jejich neprůchodnost či poruchy celistvosti cévní stěny. Následek je pak krvácení do tkáně mozku. Mezi projev ...
article placeholder

Celulitida

Celulitida je degenerativní změna týkající se podkožního, především tukového, vaziva. Mezi nejčastěji postižené části těla patří stehna a hýždě. Dochází při ní k vtahování kožního povrch, ten se pak následkem t...
article placeholder

Bypass

Bypass je jedna z metod léčby nedokrvenosti, které způsobuje zúžená nebo ucpaná céva. Jedná se o přemostění postižené oblasti jinou cévou. Nejčastěji se jedná o kousek žíly ze stehna či lýtka postiženého. Nejča...
article placeholder

Bronchitida

Bronchitida je zánět průdušek, který se obvykle projevuje jako následek infekce, může být virového nebo bakteriálního původu. Mezi charakteristické příznaky patří zvýšená teplota, dráždivý kašel, který je v poz...
article placeholder

Botulotoxin

Botulotoxin je prudce jedovatý toxin, který vytvářejí bakterie. Objevuje se především v nedokonale připravených konzervách, které obsahují maso a zeleninu a je příčinou vzniku botulismu....
article placeholder

Botulismus

Botulismus je otrava botulotoxinem, což je jed, který působí na nervový systém. Mezi příznaky, které se objevují 6-72 hodin po jeho požití, patří sucho v ústech, obtíže polykacího a zrakového charakteru, obrna ...
article placeholder

Bilirubin

Bilirubin je žlučové barvivo, které vzniká v těle a má oranžovo-červenou barvu. Nejvíce jej vzniká z krevního barviva a tvoří se ve slezině. K jeho transportu dochází krví a směřuje do jater, kde se spojuje s l...
article placeholder

Bazaliom

Bazaliom je druh kožního nádoru, jehož výskyt je velmi častý. Nejvíce postihuje osoby staršího věku a objevuje se na obličeji, hlavně nebo v horní partii trupu. Jeho vzhled bývá různý a mezi nejčastější projevy...
article placeholder

Basedowova nemoc

Basedowova nemoc je onemocnění štítné žlázy, mezi jehož nejčastější příčiny patří její zvýšená funkce. Způsobuje jej autoimunitní proces a častěji se vyskytuje u žen. Mezi nejčastější příznaky patří strumma, of...
article placeholder

Balneoterapie

Balneoterapie je lázeňská léčba, která pro své procedury využívá minerální vody, koupele, pitné kúry, péči rehabilitační a vhodnou minerální terapií....
article placeholder

Balbuties (koktavost)

Balbuties (koktavost) je funkční porucha řeči, na níž má podíl dědičnost či psychické vlivy. Může se zhoršovat při stresových situacích. Pro léčbu se využívá odborná péče z oblasti logopedie a velmi důležitou r...
article placeholder

Autotransfúze

Autotransfúze je postup, při kterém je pacientovi, například během plánované operace, vpravována do těla jeho vlastní krev. Tento postup se může aplikovat díky tomu, že pacient v minulosti docházel na odběr vla...
article placeholder

Autoimunita

Autoimunita je porucha, při které je činnost imunitní soustavy zaměřena proti vlastním orgánům. Tato porucha má podíl na celé řadě onemocnění, mezi něž patří střevní záněty, některé choroby žláz s vnitřní sekre...