article placeholder

Dumping syndrom

Dumping syndrom je komplikace, která se může objevit po operaci (resekci) žaludku z důvodu peptických vředů. Objevuje se krátce po konzumaci jídla a mezi nejčastější projevy patří zažívací obtíže a výrazná slab...
article placeholder

Downův syndrom

Downův syndrom je vrozená choroba týkající se počtu chromozomů. Některé jeho rysy jsou patrné již na první pohled. Jedná se především o šikmé postavení očí. Bývá opožděn i celkový vývoj a to jak fyzický, tak i ...
article placeholder

Dna

Dna je kloubní onemocnění, které způsobují poruchy metabolismu a vylučování kyseliny močové, jež vzniká především jako konečný produkt při odbourávání nukleových kyselin. Kyselina močová se ukládá v podobě drob...
article placeholder

Diuretika

Diuretika jsou léky, které zvyšují tvorbu moči a její následné vylučování. Jsou využívány i při léčbě vysokého krevního tlaku a pro odvodňování organismu při otocích, které se objevují během srdečního selhání, ...
article placeholder

Distorze

Distorze je podvrknutí kloubu. Patří mezi nejčastější poranění, která vznikají prudkým a náhlým pohybem v kloubu. Kostí část nebývá poraněna, jedná se především o poranění měkkého klobu (kloubní pouzdro a vazy)...
article placeholder

Diatermie

Diatermie je léčebný postup, který využívá vysokofrekvenční proud, jež při průchodu tělem způsobuje vznik tepla. Díky tomu dochází k lepšímu prokrvení dané oblasti a zlepšení jejich funkcí. Této léčebné metody ...
article placeholder

Diabetická noha

Diabetická noha je syndrom, který zahrnuje závažné porušení tkání nohy. Objevuje se u lidí s cukrovkou a vzniká na podkladě nedostatečného cévního zásobení. Jako následek se mohou objevovat hluboké vředy, ale m...
article placeholder

Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie je postižení nervů při výskytu cukrovky. Příznaky se liší a to v závislosti na postižených oblastech nervové soustavy. Patří mezi ně poruchy citlivosti a hybnosti nebo poruchy vegetativníc...
article placeholder

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) je označení, které zahrnuje celou skupinu neurologických onemocnění u dětí. Objevuje se jako následek poškození mozku během těhotenství, během porodu nebo krátce po porodu. Příčin můž...
article placeholder

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie je medicínský obor, který se zabývá chorobami kožními a pohlavními....