Lipidy jsou tuky a látky tukům podobné. Jedná se o sloučeniny organické, které mají pro organismus zásadní význam. Patří mezi energeticky nejbohatší složky potravy a mají důležitou roli při vstřebávání vitamínů, jež jsou v tucích rozpustné (vitamíny A,D,E,K). Pro trávení tuků je nezbytně důležitá žluč a enzym lipáza. Jejich nadměrný příjem má za následek obezitu.