Kardiostimulace je metoda, při které se do srdce uměle přivádějí elektrické podněty. Ty určují jeho rytmus. Tato metoda se často používá pro léčbu srdečních arytmií, při kterých by mohlo dojít k opakovanému zpomalenému nebo nepravidelnému srdečnímu rytmu. Zavádějí se dočasně a pokud je potřeba, tak i trvale, v tomto případě se do těla zavádí elektroda.