Komoce je náhlá porucha funkcí mozku, kterou vyvolává úraz. Bývá provázena bezvědomím, jež trvá různě dlouhou dobu. Obvykle pak následuje bolest hlavy, nevolnost a zvracení. Postižení si nevzpomene na události, které tomuto stavu předcházely. Tento stav je dočasný a časem dochází k jeho úpravě.