Imunosupresivní léčba je léčba, která potlačuje nežádoucí imunitní reakce. Nejčastěji je využívána u autoimunitních onemocnění nebo po transplantaci. Během léčebného procesu se využívají některé druhy kortikoidů.