Insomnie je nespavost. Tento stav ovlivňuje celá řada faktorů – změna prostředí, neurózy stres, onemocnění, která ruší spánek. Mezi projevy patří poruchy usínání nebo časté probouzení. U starších osobo nebo u lidí, kteří trpí mozkovými chorobami je doprovázena spánkem během dne.Pro léčbu je důležité odtstranit všechny rušivé faktory, v případě výskytu kvůli jiným zdravotním obtížím, je potřeba odstranit tyto obtíže.