Dendrity jsou části nervové buňky, které přijímají signály z jiných nervových buněk.