Fobie je pocit strachu. Někdy může způsobovat, v běžném životě, velmi závažné obtíže. Důvody pro strach mohou být různé. V případě, že obavy způsobují zdravotní obtíže, je potřeba vyhledat odbornou pomoc.