Angioplastika je chirurgický zákrok, při němž je do zúžené cévy zaveden katetr.