Osteony jsou základní stavební jednotky kompaktní kosti (silná vrstva kostní tkáně, která se nachází na plochých kostech lebky a na povrchu krátkých kostí).