Centrální nervový systém zahrnuje mozek, mozkový kmen a míchu.