Somnambulismus (náměsíčnost) je porucha spánku, při které postižený vstává z postele a prochází se. Člověk trpící těmito obtížemi nemá být buzen, ale odveden do postele. Jednou z příčin je neparalyzování příčně pruhované svaloviny, za což zodpovídá Varolův most (část mozku).