Delirium je porucha vědomí, která způsobuje náhlou a těžkou zmatenost a neschopnost reagovat na vnější podněty.