Angina pectoris je onemocnění srdce, k němuž dochází v důsledku nedostatku kyslíku a krve v srdci.