Věsenka nachová roste ve vlhkých stinných horských lesích na humosních půdách, a to jak v bučinách. tak i lesích smíšených, na jejichž výstavbě se buk zúčastní. Roste roztroušeně, téměř nikdy netvoří větší porosty. Větevnatá, až přes 1 m vysoká bylina, kvetoucí v červenci a srpnu. Druh evropský, patřící k rostlinám složnokvětým.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)