Kručinka německá roste ve světlých lesích a hájích, borech a křovinách, nejhojněji na půdách písčitých. Na vápnitých půdách velmi vzácně. Hojná v oblasti kyselých doubrav a kulturních borů, na písčitém silikátovém podkladě. Roste nejčastěji na půdách, vzniklých větráním pestrých pískovců, pískovců kvádrových, porfyrů, drob, písčitých břidlic i na půdách žulových a rulových a jiných křemičitých horninách. V oblasti bučin přichází vzácněji i na degradovaných půdách. Polokeř patřící do čeledi rostlin motýlokvětých, s rozšířením evropským. Kvete od května do června.

Na podobných stanovištích a často s druhem předcházejícím roste pospolu kručinka barvířská. Častěji roste však i na půdách obsahujících vápno, nikdy však na půdách vápnem bohatých. Význačný druh kyselých doubrav. Roste i v habrových doubravách a kulturních borech. Druh eurosibiřský. V lesích Střední Evropy má podobné rozšíření jako kručinka německá. Kvete od května do srpna.