Bývá hojný na vlhkých, poněkud zastíněných loukách, ve vlhkých luhových křovinách, v pobřežních houštinách, při potocích a řekách, na březích rybníků a jezer, v příkopech s tekoucí vodou, na okrajích lesních močálů na vlhkých místech v listnatých lesích. V středoevropských lesích roste na všech půdních druzích, jsou-li dostatečně vlhké. Nejčastěji ovšem v pobřežních vrbinách (Salicetum), v olšinách (Alnetum), jaseninách (Alneto-Fraxinetum, Fraxinelum excelsae), méně často v lesích jasanojavorových (Acereto-Fraxinelum).

V údolních rovinách dolního toku řek jej nacházíme na území poměrně širokém, kdežto v úzkých údolích vyšších poloh je více vázán na blízkost potoků. Méně často roste u vod stojatých. Druh euro-sibiřský kvetoucí v červnu a červenci. Bylina 1-2 m vysoká, nápadná žlutavě bílými, po hořkých mandlích páchnoucími květy. Rostlina růžokvětá.