Relaps je návrat, znovuvzplanutí příznaků onemocnění. Může být časný . Objevuje se do půl roku po zaléčení, nebo pozdní, který se projeví po roce po zaléčení. Může to být i zhoršení psychosomatického stavu, které s sebou přináší větší zranitelnost organismu.