Neuropatie je poškození nervů a ztráta citlivosti, pohybu či jiných funkcí s nimi spojenými. Je to onemocnění, které může být vrozené, ale může vzniknout i během života. Na jeho vzniku má podíl celá řada faktorů – infekce, autoimunitní nebo metabolické choroby, toxiny, celá řada degenerativních procesů, deficity vitamínové či výživové a v neposlední řadě nedostatečné cévní zásobení nervů.