T lymfocyty jsou typ bílých krvinek, který se tvoří v kostní dřeni a je součástí imunitního systému těla. Také je nazýváme T buňku. K jejich zrání dochází v brzlíku. Potírají buňky napadené rakovinou či viry.