Přeslička lesní roste na vlhkých až mokrých půdách, v stinných lesích od luhů až do horských smrčin. Nejčastěji v luhových útvarech při tekoucích vodách, méně často na půdách glejovitých, spíše u lesních pramenišť, na hlinitých a jílovitých vlhkých až mokrých půdách, často hromadně v souvislých porostech. V lesních bažinách a při potocích ve vyšších polohách roste obvykle ve společnosti s přesličkou obrovskou (Equisetum maximum). Přesličkovité rostliny tajnosnubné s rozšířením boreálně obtočnovým. Klasy s výtrusnicemi se objevují v dubnu až květnu.