Orlíček obecný roste porůznu v stinných listnatých lesích, v houštinách a stržích, na lesních trávnících a keřnatých stráních. Častý průvodce smíšených listnatých porostů na vlhkých sutích a úžlabních svahových deluviích. Charakterizuje svěží humosní úrodné půdy. Rozšířen v Evropě, Asii a severní Africe, nikde však neroste hromadně. Velké, nejčastěji modré, řidčeji růžové anebo bílé květy rozkvétají v květnu a červnu. Velmi ozdobná pryskyřníkovitá rostlina, pěstovaná často v zahrádkách.