PET skenování je zkratka pro pro pozitronovou emisní tomografií – lékařský zobrazovací test, který používá radioaktivní látky pro posouzení orgánu a funkce tkáně v těle a hledá onemocnění. Nejčastěji jej používají onkologové, neurologové, neurochirurgové či kardiologové. Začíná se však rozšiřovat i do dalších medicínských oblastí.