Dentin je vrstva zubní tkáně, která se nachází pod sklovinou.