Nitrity neboli dusitany jsou látky, které se podobně jako nitráty přidávají coby konzervační činidlo k masu a masným výrobkům, především k uzeninám. Mohou však také vznikat v těle díky činnosti bakterií z dusičnanů obsažených v pitné vodě a potravinách.