Dětská mozková obrna (DMO) je označení, které zahrnuje celou skupinu neurologických onemocnění u dětí. Objevuje se jako následek poškození mozku během těhotenství, během porodu nebo krátce po porodu. Příčin může být celá řada – infekce matky, toxické vlivy, těžká novorozenecká žloutenka, krvácení do mozku, nedostatek kyslíku. Klinické příznaky se liší, především se však jedná o poruchy ve sféře pohybové či poruchy řeči. Objevují se většinou v prvním roce života jako opožděný vývoj. Inteligence u lehčích forem postižena nebývá, u forem těžších může být však poškozena a to velmi závažným způsobem.