Odhalte příznaky pasivní agresivity a začněte cvičit sebelásku každý den

Rozčilují vás lidé, kteří jsou věčně dobře naladění? Máte pocit, že ostatní jsou šťastnější než vy a vy jim skrytě závidíte? Pasivně agresivní porucha osobnosti (ve zkratce PAPD), způsobuje, že lidé vyjadřují své negativní pocity a emoce buď nenápadně nebo pasivním způsobem a vytváří tak rozpor mezi tím, co říkají a dělají. 

jak zvládat agresivitu
pixabay.com

Co znamená pasivně agresivní porucha osobnosti

Lidé s PAPD nepřímo vyjadřují své myšlenky a pocity. Tyto myšlenky často představují negativní myšlenkové vzorce nebo negativismus. Negativismus je podle Americké psychologické asociace postoj, který je charakterizovaný přetrvávajícím odporem k návrhům ostatních nebo tendencí jednat způsobem, který je v rozporu s tím, co mají ostatní očekávat. Jinými slovy, jedinec, který má PAPD, muže souhlasit s tím, že se půjde na oběd, ale nakonec se na něj nedostaví a nedokáže to vysvětlit. 

Takoví lidé mají tendence pokračovat ve svém pasivním chování navzdory schopnosti přizpůsobit se a naučit se novému chování. PAPD může zasahovat do úspěchu člověka v mezilidských vztazích, vzdělávání nebo práci. PAPD přitom není lékařská diagnóza, ale spíše osobnostní rys či syndrom.

Pasivně agresivní porucha osobnosti
pixabay.com

Příčiny pasivní agresivity hledejte v dětství

V dětství a dospívání mají osoby mírný odpor vůči ostatním, zejména autoritám, tendenci se vyvíjet a časem ustupovat. Stále tedy není jasné, proč k PAPD dochází. Výzkumy ukazují, že se vyvíjí v důsledků určité kombinace faktorů. 

Osoby, které vyrůstají v nevhodném prostředí nebo tam, kde došlo ke zneužívání návykových látek, budou mít také větší sklon k PAPD. Stejně jako ti, kteří byli jako děti potrestáni za vyjádření hněvu nebo negativních emocí. Tací se také nenaučí, jak se během dětství prosadit. 

Někteří lidé mohou trpět zároveň i jinými stavy, jako je úzkostná porucha, sebevražedné myšlenky, zneužívání návykových látek, schizofrenie, poruchy učení nebo pozornosti. 

Mezi příznaky, které se mohou projevit, patří například hádavost, odkládání dokončení úkolů, úmyslné dělání chyb, nadměrné tvrdohlavé jednání, závist a odpor vůči relativně šťastným lidem nebo střídavě litostné a nepřátelské stavy. 

Poruchy soustředění
pixabay.com

Jak se léčí pasivně agresivní porucha

Zdravotníci mohou účinné PAPD léčit pomocí kombinace terapie a léčby. Mezi léky, které osoby s PAPD užívají, patří například léky proti úzkosti, léky na snížení pozornosti, antipsychotika, mezi terapie patří programy zneužívání návykových látek nebo kognitivně behaviorální terapie. 

Při léčbě PAPD mohou být tyto terapie použité i k léčbě jiných duševních stavů včetně dalších poruch osobnosti. Během léčby mohou lékaři pacienty naučit identifikovat a řešit právě jejich negativní emoce a pocity. 

Léčba pasivní agresivity
pixabay.com

Jak získat sebedůvěru

Mezi cíle léčby se řadí zvýšení sebedůvěry, zlepšení vyjadřování negativních pocitů a emocí, zlepšení schopnosti se zapojit do konfliktu, rozvíjení neutrálních pocitů vůči ostatním nebo zlepšení pocitu sebeovládání. 

Lidé, kteří si myslí, že by mohli trpět touto nemocí, by se měli co nejdříve poradit se svým lékařem. Psycholog nebo psychiatr jim může pomoci najít účinné strategie zvládání, díky kterým budou mít spokojenější život.

A co můžete udělat vy sami? Zkuste trénovat sebelásku pomocí jednoduchých cvičení, která vám pomohou získat pozitivní pohled na svět.

Tréning sebelásky
pixabay.com

Zdroj: medicalnewstoday.com

Raina Tomanová

Jmenuji se Raina Tomanová, narodila jsem se ve Vrchlabí, kde také pár let žiji. Mám dvě male děti a tři kočky. Zajímám se o témata z různých oborů, ráda si popovídám s přáteli, miluji hokej (jako fanoušek) a ráda objevuji nové věci :)

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X