Má podobné rozšíření jako kapraď samec, nebývá však tak hojně zastoupena v kapradinových lesních typech v horských lesích. je poněkud teplomilnější, roste však stejně jako kapraď samec v lesích od rovin až k stromové hranici na vlhkých, zastíněných humosních půdách.

Má listy útlejší, světlezelené, dvojnásobně zpeřené a podlouhlé, na okraji s brvitými, tenounkými ostěrami. Osladičovitá kapradina s circumpolárním rozšířením. Výtrusy dozrávají od července do září. Jedna z nejkrásnějších různotvárných kapradin v našich lesích.