Orsej jarní roste na svěžích humosních půdách vyššího stupně nížinných luhů, v lesních křovinách v teplých polohách smíšených doubrav i na půdách občas zaplavovaných. Často roste společně se sasankou pryskyřníkovitou a dymnivkou, v habrových doubravách s lískou. Hojný v listnatých parcích, v mělkých příkopech a u cest. Rostlina pryskyřníkovitá s evropským rozšířením. Kvete v dubnu a květnu.