Jistě znáte pořekadlo, když má nějaká dívka oči jako pomněnky. To znamená, že je má krásně modré, jako tato rostlina. Pomněnka lesní roste v svěžích světlých lesích a na lesních mýtinách, od nížin až do hor. V chlumních útvarech a v pahorkatinách často v prosvětlených porostech velmi hromadně. Roste na světlinách v smrkových porostech, na rozkládajícím se humusu. Ukazuje dosti příznivě se rozkládající humus na mírně kyselých půdách. Rostlina drsnolistá, rozšíření eur-asijského. Kvete od konce dubna do června, v horách až do počátku července.