Vytrvalá, šťavnatá, pouze 5-15 cm vysoká bylinka. Roste na mokrých, stinných místech, u lesních potoků, v skalních prohlubeninách s nahromaděným humusem nasáklým vodou. V lesích nejčastěji v olšinách, velmi zřídka na půdách vápnitých. Roztroušen po celé Evropě a v Alpách vystupuje až do 1850 m. Je vázán na bezprostřední blízkost tekoucí nebo pramenité vody. Je proto nejhojnější u lesních pramenišť v olšinách pásma bučin. Patří k rostlinám lomikamenovitým s rozšířením boreálně obtočnovým (circumpolárním). Jedna z nejdříve rozkvétajících rostlin. Kvete od března do května. Zajímavá je tím, že opylení květů zprostředkují drobní plži (slimáci).