Obezita je stav, kdy je tělesná hmotnost mnohem vyšší, než je zdrávo. Je to závažné onemocnění, které charakterizuje zvýšená hmotnost či vyšší množství tukové tkáně v organismu. Vzniká v období, kdy převažuje příjem energie oproti jejímu výdeji.Vystavuje osobu většímu riziku různých chorob a onemocnění či zdravotních potíží.