Neurolog je lékař zabývající se poruchami nervového systému, včetně mozku a míchy, což je oblast neurologie. Toto medicínské odvětví se zabývá nejen diagnostikou, ale i léčbou a prevencí nemocí a poruch týkajících se nervového systému člověka. Pro výkon tohoto povolání je potřeba vysokoškolské vzdělání lékařského směru.