Cytologické vyšetření je druh vyšetření lidských buněk, které slouží ke zjišťování stavu orgánů či soustav, z nichž byly buňky odebrány. Nejčastěji se používá pro vyšetření v gynekologii nebo v oblasti plicního lékařství.