Vyhání na jaře z přímé cibule jen jeden plochý, čárkovitě kopinatý a na konci kápovitý list a vedle něho 15-25 cm vysokou, jednoduchou lodyhu, která nese dva menší listeny a 4-7 žlutých květů na nestejně dlouhých stopkách, jež skládají dohromady nepravý okolík. Květy jsou složeny ze šesti podlouhlých lístků okvětních, uvnitř žlutých a vně zelených, a ze šesti tyčinek s přímými prašníky, jež přirůstají k nitkám svými spodinami. Svrchní semeník, ze tří plodolistů složený, nese jednoduchou čnělku, zakončenou nezřetelně trojlaločnou bliznou. Plod je trojpouzdrá a třemi chlopněmi pukající tobolka, která v každém pouzdru obsahuje 1-6 semen. Kvete v březnu a dubnu.

Roste hojně v lužních lesích, v křovinách a ve vlhčích hájích,a to nejen u nás, nýbrž skoro všude v Evropě, na Kavkaze, a na východ zasahuje do Sibiře.

Zdroj: A.Pilát, O.Ušák