Kopretina chocholičnatá roste ve světlých hájích, na stepních stráních a v chlumních útvarech. Význačný průvodce hájů šípákových a oblasti lesostepi. Na vápnitých půdách roste v habrových doubravách. Nejhojněji na jižních svazích. Odtud se šíří i na svahy stinné, obsahuje-li půda větší množství vápna a je proto výhřevnější. Eurosibiřský stepní element, kvetoucí od června do července až srpna. Složnokvětá rostlina, stanovištně typologicky i fytocenologicky velmi důležitá.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)