Černýš rolní roste na kamenitých polích a vrcholových eluviích, zvláště na výhřevných vápencových půdách, z nichž místy proniká i do lesních okrajů. Druh velmi proměnlivý, s rozšířením evropským. Kvete v červnu a červenci. V křovinách, světlých hájích a lesních okrajích roste černýš hajní, je podobný druhu předcházejícímu. Nacházíme jej často ve společnosti s černýšem lučním na všech půdních druzích v souvislých porostech. Oba druhy jsou prvky hájové květeny. Ekologicky jsou vázány spíše na lesní světliny nežli na vlastnosti půdy. Na písčitých půdách rostou nejčastěji. Méně již na půdách glejovitých. Považují se za průvodce lesů dubových. Černýš hajní je největší a modrofialovými listeny nápadný druh tohoto rodu. Má rozšíření evropské. Roste od chlumních lesních útvarů až k pásmu smíšených bučin. Kvete v červnu až srpnu. V horských lesích (v pásmu smrčin) roste černýš lesní. Je podobný černýši lučnímu, rostlina je však mnohem menší.