Violka lesní roste ve stinných vlhkých listnatých lesích a houštinách. Charakterizuje svěží humosní půdy, dosti bohatě minerálními živinami. V kulturních lesích, hlavně smrčinách, bývá dosti hojná v světlinách na vlhkých půdách. Považuje se za dosti význačný druh listnatých lesů pahorkatin. Rostlina violkovitá, s rozšířením eurasijským. Kvete koncem dubna a v květnu.

Violce lesní je velmi podobná violka Rivinova má však poněkud větší květy modravě bílé, kdežto violka lesní má květy jasně modrofialově, řidčeji bleděfialové. Violka Rivinova bývá hojnější v lesích na poněkud sušších půdách. Má rozšíření evropské. Kvete zpravidla o několik dnů později nežli violka lesní.