Kapraď samec tvoří statné trsy velikých, tmavozelených, jednoduše zpeřených listů v stinných vlhkých lesích, v zastíněných sutích a skalách. Roste jak v listnatých, tak i jehličnatých lesích na vlhkých humosních půdách, od luhových útvarů pahorkatin až do oblasti smrčin.

Charakterizuje úrodné humosní půdy v jedlových bučinách a luhových útvarech v pásmu smrčin, příznivé vzrůstu lesa. Kapradinové typy patří k nejkrásnějším porostním útvarům horských lesů v hlubokých údolích, stržích a ve stinných vlhkých sutích, na skeletových humosních půdách a svahových deluviích. Osladičovitá kapradina s boreálně obtočnovým rozšířením. Výtrusnice se otvírají v létě, od července do září.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)