Černýš luční vyznačuje suché světlé háje, lesní pastviny a louky, roste na okrajích lesů. Nejčastěji v pahorkatinách na rozmanitých půdách, v oblasti kyselých doubrav a v kulturních borech roste nezřídka v souvislých porostech. Rostlina krtičníková, rozšíření eurosibiřského. Kvete od konce června do srpna. Velmi podobný černýši obecnému, od něhož jej mnozí botanikové ani nerozlišují.