Krtičník hlíznatý roste ve vlhkých stinných lesích, na porostlých březích potoků a řek, v pobřežních houštinách, na menších humosních holinách, v příkopech, na půdách, příznivých fysikálních vlastností. Považuje se za ukazatele dobré mineralizace humusu v půdě.

Roste v lesích listnatých i jehličnatých, největšího rozvoje však dosahuje v smíšených bučinách. V středoevropských lesích roste v celém lesním území od nížinných luhů až po pásmo smrčin všude, kde se příznivě rozkládá nahromaděný humus. Neroste však téměř nikdy ve větších hustých porostech. Krtičníkovitá rostlina, s rozšířením boreálně obtočnovým. Kvete v červnu až srpnu. Botanicky zajímavá tím, že z květů vyčnívá sterilní tyčinka, zvaná staminodium, jejímž úkolem je lákat hmyz (čmeláky), který zprostředkuje opylení.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)