Strdivka nící roste v stinných lesích od luhů až po horské smíšené bučiny. Charakterizuje poměrně úrodné půdy luhových útvarů v oblasti habrových doubrav a smíšených bučin. Hojná v porostních útvarech sut’ových, přichází často společně se strdivkou jednokvětou. Řídké porosty strdivky jsou ukazatelem svěžích půd s příznivou strukturou, mikrobiálně dostatečně činných. Pěkné trávy evropského rozšíření. Kvetou v květnu a červnu.