Osladičec doubravní roste ve vlhkých lesích a na zastíněných skalách, v lesních stržích na humosních, vápnem chudých půdách. Rozšířen od pahorkatin až do hor. Nejhojnější v oblasti bučin a jedlových bučin. Roste však i v bučinách dubových a za příznivých okolností též v kulturních porostech smrkových s jedlí, v nichž tvoří zpravidla větší shluky nebo menší porosty. Velmi pěkná kapradina, patřící do čeledi osladičovitých. Má rozšíření boreálně obtočnové. Výtrusnice se otevírají od července do září.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)