Beta-glukany jsou polysacharidy, které stimulují imunitní systém. Patří sem např. beta-1,6 glukan nebo beta-1,3 glukan.