Glykemická nálož je míra, určující nakolik daná potravina zvyšuje hladinu krevního cukru, jež bere v potaz velikost porce.