Dysartie je porucha řeči, při které dochází k poruše výslovnosti, jejíž příčiny jsou nervového původu. Slova i následný obsah řeči dávají smysl.