V tělocvičnách, na školních chodbách a ve třídách, jakož i v mateřských školách dochází k četným úrazům, z nichž téměř v polovině nebývá poskytnuta správně první pomoc.

Příčinou tohoto stavu je nedostatečná znalost zásad správné první pomoci u samotných učitelů i u žáků a nedostatečné uplatnění znalostí praktického ošetřování úrazů, stejnou měrou však i nedostatek prostředků první pomoci. Vytvoření zdravotnických hlídek v jednotlivých třídách, vybavených brašnou první pomoci, je účelné pro možnost rychlého zásahu při úrazu ve třídě nebo na chodbě.

Každá tělocvična ve škole musí být vybavena skříňkou první pomoci. O to se musí starat určený učitel tělovýchovy. Je žádoucí, aby se na školách tvořily zdravotnické kroužky, kde by se ve formě besed se školním lékařem probíral-y kromě otázek životosprávy a hygieny i otázky první pomoci. Poznatky první pomoci lze vhodně aktualizovat nástěnkami nebo zdravotnickými koutky. Sdružení rodičů a přátel školy jsou povinna věnovat těmto otázkám pozornost a pomáhat učitelům zabezpečovat úroveň první pomoci na jednotlivých školách. Hlavní úlohu při šíření znalostí první pomoci ve školských zařízeních má školní nebo dětský lékař, a to nutně ve spolupráci s ředitelem školy a učitelským sborem.

Zdroj: J. Junas, PAPP