Vrbina penízková je plazivá rostlina s velikými žlutými květy. Roste v pobřežních houštinách a křovištích, na zastíněných lužních vlhkých půdách, v starých příkopech a na vlhkých trávnících. Ukazatel vlhkých úrodných půd s příznivými fyzikálními i chemickými vlastnostmi od nížinných luhů až k horní hranici pásma bučin. Rostlina prvosenkovitá s evropským rozšířením. Začíná kvést koncem května a kvete podle polohy a nadmořské výšky až do polovice srpna.