Vraní oko čtyřlisté roste ve stinných lesích, na svěžích až vlhkých půdách, v křovinách, na humosních vlhkých sutích a svahových deluviích. Hojně zvláště v luhových útvarech pásma bučin, v lesích jasano-javorových, jasano-olšových a místy na vlhkých humosních hlinitých půdách i v kulturních porostech smrkových. Vyznačuje úrodné humosní vlhké půdy, s příznivými fyzikálními vlastnostmi, tedy většinou stanoviště listnatých dřevin. Druh eurasijský, patřící k rostlinám liliovitým. Rozkvétá V květnu a červnu. Zvláště nápadná je zralá černomodrá jedovatá bobule.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)