Na výslunných lesnatých stráních a svazích, v lesních světlinách a na mýtinách v lesích a hájích vyšších poloh. Nejčastěji v teplých smíšených bučinách. Roste téměř na všech půdních substrátech, i na půdách vápnitých. Nejméně často však na písčitých silně kyselých půdách. V středoevropských Iesích roztroušeně, ale pospolitě. Vlivem lesní kultury se stává stále vzácnější. Zasluhuje proto ochrany podobně jako náprstník červený (Digitalis purpurea L.), který je v našich lesích ještě vzácnější nežli náprstník hlínožlutý. Rostliny krtičníkovité, s evropským rozšířením. Rozkvétají v pozdním létě, v červenci a srpnu.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)